Home/Windows 8.1
Windows 8 Transformation Pack 8.1 - Build 3 Chuyển đổi giao diện Windows thành Windows 8

Windows 8 Transformation Pack 8.1 - Build 3 Chuyển đổi giao diện Windows thành Windows 8

Windows 8 Transformation Pack là chương trình để chuyển đổi giao diện windows thông thường sang Windows 8 cùng với nhiều công cụ khác nhau như Windows 8 Boot Screen
Windows 8 / 8.1 Enterprise

Windows 8 / 8.1 Enterprise

Windows 8.1 Enterprise là bản cập nhật của Windows 8 bao gồm tất cả tính năng trên Windows 8 cùng một số tính năng nâng cao bảo mật, quản lý và ảo hóa để đáp ứng các nhu cầu cho doanh nghiệp...