Home/Mac OS
macOS Sierra 10.12

macOS Sierra 10.12

Trong sự kiện WWDC 2016 diễn ra vào ngày 13 tháng 06 năm 2016, Apple đã chính thức đổi tên cho hệ điều hành trên máy Mac thành macOS.