Home/Windows Server
Windows Server 2016 Essentials

Windows Server 2016 Essentials

Windows Server 2016 Essentials là hệ điều hành Windows Server đầu tiên được kết nối với điện toán đám mây. Đây là hệ điều hành lý tưởng dành cho doanh nghiệp nhỏ. Nó hỗ trợ lên tới 25 người dùng và 50 thiết bị một lúc.
Windows Server 2012 R2 Essentials

Windows Server 2012 R2 Essentials

Là server lý tưởng dành cho các doanh nghiệp nhỏ, Windows Server 2012 R2 Essentials cung cấp giải pháp linh hoạt và mạnh mẽ để giúp bạn bảo vệ và kiểm soát truy cập tới dữ liệu kinh doanh, cho phép làm việc từ xa từ bất kỳ địa điểm nào thông qua mọi thiết bị.
Windows Server 2016

Windows Server 2016

Windows Server 2016 là hệ điều hành dành cho máy chủ, giúp các khách hàng doanh nghiệp khai thác công nghệ đóng gói và triển khai ứng dụng.
Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2

Là trọng tâm của phiên bản Microsoft Cloud OS, Windows Server 2012 R2 có khả năng đem lại trải nghiệm phân phối các dịch vụ đám mây phạm vi toàn cầu của Microsoft vào cơ sở hạ tầng của bạn.
Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition VHD

Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition VHD

Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition VHD là file ổ cứng ảo (file giả lập của hệ điều hành Windows Server 2003 R2), người dùng download công cụ này để hỗ trợ đánh giá các tính năng mới của Windows Server 2003 R2 – hệ thống hiệu quả nhất dành cho các ứng dụng đã kết nối, hệ thống mạng, và dịch vụ web từ workgroup đến trung tâm dữ liệu.
Windows Server 2012

Windows Server 2012

Windows Server là công cụ đóng vai trò quan trọng trong nhiều trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, cho phép các doanh nghiệp nhỏ truyền tải dữ liệu công việc cho nhau.