Ứng dụng Gene6 FTP Server

Hoàng Phúc Update|(27/06/2021, 09:44, pm)

Download Gene6 FTP Server - Mô hình bảo mật trên máy chủ FTP

Gene6 FTP Server là phần mềm máy chủ FTP tiên tiến cho Windows được phát triển dành cho các mô hình kinh doanh và doanh nghiệp, đặc biệt là những hệ thống yêu cầu cao về hiệu suất và an ninh bảo mật. Ứng dụng này đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc truyền tải dữ liệu trong môi trường Internet.

Gene6 FTP Server là mô máy chủ FTP mạnh mẽ và linh hoạt cho phép bạn chia sẻ các tập tin trong Internet. Với việc hỗ trợ SSL, ứng dụng này có thể đảm bảo ở mức tối đa khả năng an toàn, đặc biệt là cho các loại dữ liệu quan trọng và nhạy cảm. Ưu điểm của chương trình là khả năng quản trị từ xa qua một tài khoản cá nhân do người dùng thiết lập. Bạn cũng có thế tạo các tài khoản riêng biệt cho mỗi người dùng với các quy tắc và đặc quyền khác nhau.

Gene6 FTP Server cho phép người dùng kiểm soát tất cả các máy khách chặt chẽ thông qua tương tác với máy chủ và giữa các máy với nhau như tên và ID máy, các địa chỉ IP, việc chia sẻ dữ liệu giữa chúng. Đồng thời, công cụ này cũng giúp đỡ bạn tải tập tin từ máy khách lên máy chủ và tải về dữ liệu từ máy chủ đến máy khác, rất nhanh chóng và dễ dàng, không hạn chế về định dạng và kích thước các tập tin.

Các tính năng chính của Gene6 FTP Server:

- Tạo máy chủ FTP để chia sẻ dữ liệu an toàn qua Internet
- Tạo tài khoản chủ và tài khoản cá nhân với chế độ phân quyền người dùng
- Kiểm soát chặt chẽ tất cả các máy khách
- Cho phép tải lên và tải về nhiều loại dữ liệu
- Hỗ trợ bảo mật cho các mô hinh FTP trong kinh doanh và doanh nghiệp

Link Download: